Viccek: székely

Pipázás

A székely család szénát szállít az erdőben lovaskocsival. Egyszer csak felborulnak és bees...

Kapu

A székely rábámul egy agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, rászól a góbé...

Székely a kútban

Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan hozzá az egész család, lee...

Székely bácsi...

A székely bácsi kimegy az udvarra. Kis idő múlva bejön, és csupa víz a nadrágja. Az asszon...

A székely és kutyája

Megy egy székely az utcán, kutyát lóbálva a fején!Ezt meglátja egy székely apó, és csak rá...

Székely meg a fia

Megy a székely meg a fia a faluban, elérkeznek a kocsmához. Megszólal a székely:- Bémenyek...

Székely vicc

- Hogyan lesz a székelyből román?- Ha kimegy Magyarországra.

Az öreg székely, meg a pap

Megy hazafelé az öreg székely szekéren, s az úton felkéredzkedik melléje a pap. Nehéz az ú...

Változatok

Változatok egy székely viccre: 1.Az öreg székely és a fia fát vág kint az erdőben. Egyszer...

Nagyvárad

Kérdi a székely bácsit egy arra járó német turista.- Mondja bátyám, messze van ide Várad?-...

Rövidebb út

Fiatalok kirándulnak székelyföldön. A faluba visszamenet eltévednek. Az arra érkező székel...

3 székely alapszabály

1. A nő nem ember.2. A sör nem alkohol.3. A medve nem játék.

A székely és a viagra

Az öreg székely bemegy a kocsmába, és kér egy felest. Egy pár fiatal ott vidámkodik, majd ...

A székely tehene

Beteg a székely tehene. Megkérdezi a szomszédját, hátha tud segíteni.- Mit adott maga a te...

Az őr

A székely bácsit kirendeli a városi tanács a határon lévő mérgezett tóhoz, azzal a feladat...

Szószátyárok

Két székely utazik a szekéren, s szokás szerint beszéletni kezdenek.- Van kendnek fia?Tíz ...

Lópor

A székelynek kehes a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki lóport ír fel az állat számára, ho...

Székely

Egy magyarhoni, egy román és egy székely atyafi együtt utaznak a vonaton egy bombázóval. A...

Székely az állomáson

Székely az állomáson a jegyváltó ablaknál:- Kérek egy jegyet.- Hova? - kérdi az eladó.- Há...

A székely csizma

Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.Kérdezi a bíró:- Mért akar elv...

Több Viccek