Vallás

Zárda

Egy pap látogatja meg a zárdát. Miközben az egyik nővér körbevezeti, három faliké...

Hittanórán

Az iskolában a hittanórán azt a házi feladatot kapják a gyerekek, hogy egy-egy mondat...

A hazugság bűne

A vasárnapi mise végén a tiszteletes ezzel búcsúzik a gyülekezettől:- Jövő héten...

Fickó

Egy fickó minden nap fohászkodott Istenhez, hogy nyerjen a lottón. Ez így megy hónapo...

Vasárnapi mise

A vasárnapi misén a pap arról beszélt a gyülekezetnek, hogy az Úr mindenkinek azt ny...

Papok

Két pap beszélget:- Szerinted feloldják végre a cölibátust?- Szerintem azt már csak...

Haldokló apáca

A zárdában az apácafőnök a halálos ágyán fekszik. A nővérek körbeveszik, imádk...

A vodka hatalma

Az egyik egyházközség új lelkésze annyira lámpalázas volt amikor az első szentbesz...

Penitencia

Meggyónt a paraszt, a pap feloldozza, és rendel öt Miatyánkot penitenciának.A paraszt...

Katolikus iskola

Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak sorba. A fal mellett egy ...

Megbocsátás

A vasárnapi istentisztelet végén a pap kérdezi a gyülekezettől:- Most, hogy meghallg...

Mózes a hegyen

Tudtátok, hogy Mózesnek harmadjára is fel kellett mennie a hegyre? Amikor sok mászás ...

Egymillió év

Egy ember fekszik kint a réten a fűben, és nézi a felhőket az égen. Egyszer csak meg...

Parancsolatok

Egyszer az Úr lejött a Mennyből, és elment a németekhez. Azt mondta nekik:- Van szám...

Vétkek

Egy katolikus pap és egy rabbi együtt utaznak a vonaton. Kérdezi a pap:- Ugye...

Négy pap

Négy pap vitázik egy teológiai kérdésen, hárman próbálják meggyőzni a negyediket...

Ördögi kísértés

A szegény vidéki pap hazamegy, és látja, hogy a felesége egy szép új ruhát próbá...

Gazda a misén

Egy parasztember egyik vasárnap elmegy a templomba, és meglepődve látja, hogy rajta k...

Tiszteletes úr

A pap egy fadarabot szegel a paplak udvarán. Egy kisfiú megy arra, megáll a kerítésn...

Étvágy

Három szerzetes eltéved az erdőben. Szerencséjükre találnak egy kis kunyhót. A kuny...

Több Viccek